Bạn cần tư vấn khóa học? Liên hệ ngay

tienghanthaytu2020@gmail.com

Bạn cần tư vấn khóa học? Liên hệ ngay

tienghanthaytu2020@gmail.com

1900 4403

Tham gia ngay các khóa học của chúng tôi

Bài đăng mới nhất

Luyện Đọc

Nâng cao kỹ năng đọc hiểu sơ cấp (2)

Đoạn văn 1. 우리 아버지는 낚시를 좋아하십니다. 그래서 자주 낚시를 하러 가십니다. 지난 주말에는 아버지하고 같이 낚시를 하러 갔습니다. 처음에는 많이 기다려야 해서 재미가 없었습니다.

Xem Thêm
Luyện Đọc

Nâng cao kỹ năng đọc hiểu sơ cấp (1)

Đoạn văn 1. 요즘 많은 사랑을 받고 있는 미술관이 있습니다. 여기에서는 그림을 손으로 만질 수도 있고 사진을 찍을 수도 있습니다. 음식을 먹으면서 친구들과 큰 소리로

Xem Thêm

Bài đăng gần đây

Danh mục

Mạng xã hội

Tag