Bạn cần tư vấn khóa học? Liên hệ ngay

tienghanthaytu2020@gmail.com

Bạn cần tư vấn khóa học? Liên hệ ngay

tienghanthaytu2020@gmail.com

1900 4403

Tham gia ngay các khóa học của chúng tôi

“뇌의 노화를 지연시키는 방법 – Phương pháp làm chậm quá trình lão hóa não.”

“뇌의 노화를 지연시키는 방법 – Phương pháp làm chậm quá trình lão hóa não.”

“뇌 노화를 지연시키는 방법 – Phương pháp làm chậm quá trình lão hóa não.”

인간은 대부분 눈을 통해 정보를 얻는데 눈으로 사물을 파악하기 힘든 상황이 되면 다른 감각에 의존하게 된다. 그러면 자신의 행동 하나하나를 의식하게 되고 눈이 아닌 다른 감각 기관을 활용하게 된다. 이것은 뇌에 더할 나위 없이 훌륭한 자극이 된다. 그러면 다른 감각은 어떻게 활용할 수 있을까? 눈을 감고 상상력을 총동원해 식탁 위의 반찬을 찾아보자. 반찬을 찾았다면 그것을 집어 만져 보거나 코로 냄새를 맡아 추측해 본다. 다시 입으로 가져가 맛을 보고 자신의 판단이 옳았는지 확인한다. 이렇게 시각을 차단하면 평소에 쓰지 않던 감각을 이용하기 때문에 그만큼 뇌 세포를 자극하여 뇌를 활성화시킬 수 있다. 나이가 들면 겉모습이 늙듯 뇌에도 주름이 생기고 세월의 무게로 세포의 움직임이 느려진다. 신체의 젊음을 유지하고 싶은 것처럼 뇌의 젊음도 유지하고 싶다면 당장 몸을 움직여 잠들어 있는 감각들을 깨워 보자.

Từ vựngNghĩa
인간con người
정보를 얻다nhận thông tin
파악하다nắm bắt
의존하다 nương nhờ vào, phụ thuộc vào
그러면nếu như vậy, nếu thế
의식하다ý thức
감각 기관cơ quan cảm giác
훌륭하다ưu tú, xuất sắc
자극sự kích thích, tác động
눈을 감다nhắm mắt
상상력trí tưởng tượng
총동원하다tổng động viên
만지다sờ, chạm
추측하다 suy đoán, ước chừng
옳다 đúng đắn, đúng mực
확인하다 xác nhận
차단하다 ngắt, cắt đứt, chặn
활성화 sự phát triển, sự thúc đẩy phát triển
나이가 들다 lớn tuổi
겉모습 vẻ ngoài, bề ngoài
주름 nếp nhăn
세월 năm tháng

Bài dịch:

Phương pháp làm chậm quá trình lão hóa não. ”

Con người chủ yếu tiếp nhận thông tin qua mắt, nhưng nếu trong tình huống khó nắm bắt sự vật bằng mắt thì sẽ phụ thuộc vào các giác quan khác. Nếu thế thì bạn sẽ nhận thức được từng hành động của mình và sử dụng các cơ quan cảm giác khác ngoài mắt. Đây là một sự kích thích tuyệt vời cho não. Vậy làm thế nào chúng ta có thể sử dụng các giác quan khác của mình? Hãy nhắm mắt lại và sử dụng toàn bộ trí tưởng tượng để tìm các món ăn phụ trên bàn. Nếu bạn đã tìm thấy món ăn phụ, hãy thử chạm vào nó hoặc ngửi mùi bằng mũi để đoán. Đưa nó vào miệng, nếm thử và kiểm tra xem phán đoán của bản thân có đúng hay không. Nếu che tầm nhìn của mình như thế này, bạn có thể kích thích tế bào não bằng cách sử dụng các giác quan mà bình thường bạn không sử dụng. Khi bạn già đi, cùng với vẻ ngoài của bạn già đi, các nếp nhăn xuất hiện trong não và sự chuyển động của các tế bào chậm lại do sức nặng của thời gian. Nếu bạn muốn giữ cho bộ não của mình luôn tươi trẻ giống như muốn giữ cho cơ thể luôn trẻ trung thì hãy vận động cơ thể ngay và đánh thức các giác quan đang ngủ quên của bạn nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài đăng gần đây

Danh mục

Mạng xã hội

Tag

chinh phục topik cùng tiếng hàn thầy tư

Nhận lộ trình học bài bản, chi tiết đến từng buổi học.

Bài kiểm tra đầu vào miễn phí, tư vấn lựa chọn chương trình đào tạo phù hợp

Nhận lộ trình tư vấn Du Học Hàn Quốc 2024 mới nhất