Bạn cần tư vấn khóa học? Liên hệ ngay

tienghanthaytu2020@gmail.com

Bạn cần tư vấn khóa học? Liên hệ ngay

tienghanthaytu2020@gmail.com

1900 4403

Tham gia ngay các khóa học của chúng tôi

“세상을 변화시킨 괴짜들 – Những kẻ lập dị làm thay đổi thế giới”

“세상을 변화시킨 괴짜들 – Những kẻ lập dị làm thay đổi thế giới”

“세상을 변화시킨 괴짜들 – Những kẻ lập dị làm thay đổi thế giới”

괴짜들은 세상을 새롭게 변화시킨다. 괴짜란 평범한 사람과 달리 이상하고 이해할 수 없는 행동을 하는 사람이다. 뉴턴은 학생들이 아무도 없는 빈 강의실에서 혼자 강의를 했고, 앤디 워홀은 40층의 건물에 카메라를 설치해 8시간 동안 촬영을 했다. 뉴턴은 혼자 하는 강의를 통해 자신의 생각을 완성하여 과학의 흐름을 바꾸었으며, 앤디 워홀은 아무도 주목하지 않았던 영역을 예술로 끌어들여 현대미술에 새바람을 불어넣었다. 이들의 새로운 상상력 을 통해 새 시대가 열린 것이다. 그러나 지금 이 시대에는 이런 괴짜들이 얼마나 있느냐고 물어보고 싶다. 서로 비슷비슷한 상상력 속에 갇혀 있는 건 아닐까?

Từ vựngNghĩa
괴짜kẻ kỳ quái, người lập dị
변화시키다làm biến đổi, làm thay đổi
평범하다bình thường
이상하다dị thường, khác lạ, kỳ lạ
이해하다hiểu, thông cảm
행동 hành động
강의를 하다giảng dạy
건물tòa nhà
설치하다thiết lập, lắp đặt, cài đặt
촬영을 하다quay phim
완성하다hoàn thành, hoàn tất
과학khoa học
흐름dòng chảy
주목하다quan tâm theo dõi, chăm chú theo dõi
영역lĩnh vực, lãnh thổ
예술nghệ thuật
끌어들이다lôi kéo, lôi cuốn/ đưa về, đem về
현대미술mỹ thuật hiện đại
불어넣다truyền, thổi vào, đưa vào
새바람ngọn gió mới
상상력trí tưởng tượng, sức tưởng tượng
시대thời đại
비슷비슷하다tương tự, hao hao
갇히다bị trói buộc, bị nhốt, giam cầm

Bài dịch:

“ Những kẻ lập dị làm thay đổi thế giới ”

Thế giới thay đổi đầy mới mẻ bởi những kẻ lập dị. Họ là những người cư xử một cách kỳ lạ và khó hiểu, những hành động của họ không giống với người bình thường. Newton giảng bài một mình trong phòng học trống không có học sinh, Andy Warhol đặt camera trong tòa nhà 40 tầng và quay phim trong suốt 8 tiếng đồng hồ. Nhờ những bài giảng một mình, Newton đã hoàn thiện những suy nghĩ của mình và thay đổi dòng chảy của khoa học, còn Andy Warhol đã mang đến một luồng gió mới cho nền nghệ thuật hiện đại khi đưa nghệ thuật vào những lĩnh vực mà trước đây chưa ai từng chú ý đến. Một kỷ nguyên mới mở ra thông qua trí tưởng tượng đầy mới mẻ của họ. Tuy nhiên, tôi tự hỏi có bao nhiêu kẻ lập dị như vậy trong thời đại ngày nay. Phải chăng tất cả chúng ta đều đang bị mắc kẹt trong một trí tưởng tượng giống nhau?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài đăng gần đây

Danh mục

Mạng xã hội

Tag

chinh phục topik cùng tiếng hàn thầy tư

Nhận lộ trình học bài bản, chi tiết đến từng buổi học.

Bài kiểm tra đầu vào miễn phí, tư vấn lựa chọn chương trình đào tạo phù hợp

Nhận lộ trình tư vấn Du Học Hàn Quốc 2024 mới nhất