Bạn cần tư vấn khóa học? Liên hệ ngay

tienghanthaytu2020@gmail.com

Bạn cần tư vấn khóa học? Liên hệ ngay

tienghanthaytu2020@gmail.com

1900 4403

Tham gia ngay các khóa học của chúng tôi

“개미의 의사소통 방법 – Phương pháp giao tiếp của kiến”

“개미의 의사소통 방법 – Phương pháp giao tiếp của kiến”

“개미의 의사소통 방법 – Phương pháp giao tiếp của kiến”

인간은 음성 언어를 사용하지만 개미는 화학 언어를 사용하여 대화한다. 개미는 입으로 ‘페로몬’이라는 화학 물질을 분비하는데 그 물질의 냄새로 서로 소식을 주고받는다. 개미가 분비하는 페로몬은 냄새가 강하여 1밀리그램(mg)만으로도 지구를 세 바퀴 반이나 돌 만큼 긴 냄새 길을 만들 수 있지만 금방 공기 중으로 날아가 버린다. 따라서 먹이가 있는 곳에서 오는 개미는 그 냄새가 사라지지 않도록 물질을 계속 뿌려 뒤에 오는 개미가 냄새를 맡고 따라올 수 있게 해 준다. 반면 먹이가 없는 곳에서 오는 개미는 물질을 뿌리지 않아 냄새 길은 곧 없어지고 뒤에 오는 개미는 헛수고를 하지 않아도 된다. 이렇게 개미들은 그들 나름의 방식으로 의사소통을 하고 있다.

Từ vựngNghĩa
인간con người
음성 언어ngôn ngữ âm thanh
사용하다sử dụng
개미con kiến
화학 언어ngôn ngữ hoá học
대화하다đối thoại
페로몬chất feromon
화학 물질chất hoá học
분비하다tiết ra, bài tiết
냄새mùi, hương
소식 주고받다trao đổi tin tức
바퀴vòng quay, bánh xe
금방vừa mới đây, ngay
날아가다bay đi, bốc hơi
버리다bỏ, vứt, quẳng
먹이thức ăn, đồ ăn
사라지다biến mất
따라오다theo sau, bám đuôi
헛수고sự tốn công vô ích, sự uổng công
나름tùy theo, tùy thuộc vào
의사소통sự trao đổi, sự giao tiếp

Bài dịch:

Phương pháp giao tiếp của kiến

Con người sử dụng ngôn ngữ âm thanh nhưng loài kiến ​​lại giao tiếp bằng ngôn ngữ hóa học. Kiến tiết ra một chất hóa học gọi là ‘pheromone’ qua miệng và chúng giao tiếp với nhau qua mùi của chất đó. Chất pheromone do kiến ​​tiết ra có mùi rất nồng nên chỉ cần 1 miligam (mg) cũng có thể tạo ra vệt mùi đủ dài để quay ba vòng rưỡi quanh Trái Đất, nhưng nó nhanh chóng bay vào không khí. Vì vậy, kiến ​​từ nơi có thức ăn tiếp tục phun chất này để mùi không biến mất, tạo điều kiện cho kiến ​​đi sau ngửi mùi và đi theo. Mặt khác, kiến ​​đến từ nơi không có thức ăn sẽ không phun chất nên dấu vết mùi hương sẽ sớm biến mất và kiến ​​đi theo không phải tốn công sức. Bằng cách này, kiến ​​giao tiếp theo cách riêng của chúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài đăng gần đây

Danh mục

Mạng xã hội

Tag

chinh phục topik cùng tiếng hàn thầy tư

Nhận lộ trình học bài bản, chi tiết đến từng buổi học.

Bài kiểm tra đầu vào miễn phí, tư vấn lựa chọn chương trình đào tạo phù hợp

Nhận lộ trình tư vấn Du Học Hàn Quốc 2024 mới nhất