Bạn cần tư vấn khóa học? Liên hệ ngay

tienghanthaytu2020@gmail.com

Bạn cần tư vấn khóa học? Liên hệ ngay

tienghanthaytu2020@gmail.com

1900 4403

Tham gia ngay các khóa học của chúng tôi

Tiếng Hàn Thầy Tư

Bài đăng mới nhất

Luyện Nghe

Bài 1: Tân sinh viên – 신입생

1. Hội thoại số 1 유진: 알리 씨, 게시판 봤어요? 알리: 아직 안 봤는데, 왜요? 유진: 우리 대학 신입생 환영회를 한다고 해요. 알리: 그래요? 언제

Xem Thêm
Luyện Nghe

Bài 2: Đồ vật – 물건

1. Hội thoại số 1 스티븐: 전자사전 있어요? 아주머니: 아니요, 없어요. 스티븐: 이거는 한국어로 뭐예요? 아주머니: 자예요. 스티븐: 저거는 연필이에요? 아주머니: 아니요, 볼펜이에요. Bài dịch:

Xem Thêm
Luyện Nghe

Bài 1: Giới thiệu bản thân – 자기소개

1. Hội thoại số 1 나나: 안녕하세요? 저는 나나예요. 마이클: 안녕하세요? 저는 마이클이에요. 나나: 만나서 반가워요, 마이클 씨. 마이클: 반가워요. 나나 씨는 어느 나라 사람이에요?

Xem Thêm

Bài đăng gần đây

Danh mục

Mạng xã hội

Tag