Bạn cần tư vấn khóa học? Liên hệ ngay

tienghanthaytu2020@gmail.com

Bạn cần tư vấn khóa học? Liên hệ ngay

tienghanthaytu2020@gmail.com

1900 4403

Tham gia ngay các khóa học của chúng tôi

Bài 2: Đồ vật – 물건

Bài 2: Đồ vật – 물건

1. Hội thoại số 1

스티븐: 전자사전 있어요?

아주머니: 아니요, 없어요.

스티븐: 이거는 한국어로 뭐예요?

아주머니: 자예요.

스티븐: 저거는 연필이에요?

아주머니: 아니요, 볼펜이에요.

Bài dịch:

Stephen: Cô có từ điển điện tử không ạ?

Bà chủ: Không, cô không có mất rồi.

Stephen: Thế cái này tiếng Hàn gọi là gì ạ?

Bà chủ: Là thước kẻ đó.

Stephen: Kia có phải là bút chì không ạ?

Bà chủ: Không, nó là bút bi.

2. Hội thoại số 2

아주머니: 어서 오세요.

줄리앙: 신문 있어요?

아주머니: 네, 있어요. 한국신문하고 나라신문이 있어요.

줄리앙: 한국신문 주세요.

아주머니: 여기 있어요.

Bài dịch:

Bà chủ: Xin mời vào.

Julian: Cô có báo không ạ?

Bà chủ: Có chứ. Cô có báo Hàn Quốc và báo Nara.

Julian: Cô bán cháu tờ báo Hàn Quốc với ạ

Bà chủ: Của cháu đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài đăng gần đây

Danh mục

Mạng xã hội

Tag

chinh phục topik cùng tiếng hàn thầy tư

Nhận lộ trình học bài bản, chi tiết đến từng buổi học.

Bài kiểm tra đầu vào miễn phí, tư vấn lựa chọn chương trình đào tạo phù hợp

Nhận lộ trình tư vấn Du Học Hàn Quốc 2024 mới nhất