Bạn cần tư vấn khóa học? Liên hệ ngay

tienghanthaytu2020@gmail.com

Bạn cần tư vấn khóa học? Liên hệ ngay

tienghanthaytu2020@gmail.com

1900 4403

Tham gia ngay các khóa học của chúng tôi

Bài 2: Đồ vật – 물건

Bài 2: Đồ vật – 물건

1. Hội thoại số 1

스티븐: 전자사전 있어요?

아주머니: 아니요, 없어요.

스티븐: 이거는 한국어로 뭐예요?

아주머니: 자예요.

스티븐: 저거는 연필이에요?

아주머니: 아니요, 볼펜이에요.

Bài dịch:

Stephen: Cô có từ điển điện tử không ạ?

Bà chủ: Không, cô không có mất rồi.

Stephen: Thế cái này tiếng Hàn gọi là gì ạ?

Bà chủ: Là thước kẻ đó.

Stephen: Kia có phải là bút chì không ạ?

Bà chủ: Không, nó là bút bi.

2. Hội thoại số 2

아주머니: 어서 오세요.

줄리앙: 신문 있어요?

아주머니: 네, 있어요. 한국신문하고 나라신문이 있어요.

줄리앙: 한국신문 주세요.

아주머니: 여기 있어요.

Bài dịch:

Bà chủ: Xin mời vào.

Julian: Cô có báo không ạ?

Bà chủ: Có chứ. Cô có báo Hàn Quốc và báo Nara.

Julian: Cô bán cháu tờ báo Hàn Quốc với ạ

Bà chủ: Của cháu đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài đăng gần đây

Danh mục

Mạng xã hội

Tag