Bạn cần tư vấn khóa học? Liên hệ ngay

tienghanthaytu2020@gmail.com

Bạn cần tư vấn khóa học? Liên hệ ngay

tienghanthaytu2020@gmail.com

1900 4403

Tham gia ngay các khóa học của chúng tôi

Bài 1: Giới thiệu bản thân – 자기소개

Bài 1: Giới thiệu bản thân – 자기소개

1. Hội thoại số 1

나나: 안녕하세요? 저는 나나예요.

마이클: 안녕하세요? 저는 마이클이에요.

나나: 만나서 반가워요, 마이클 씨.

마이클: 반가워요. 나나 씨는 어느 나라 사람이에요?

나나: 저는 중국 사람이에요.

Bài dịch:

Nana: Xin chào. Tớ là Nana.

Michael: Xin chào. Tên tớ là Michael.

Nana: Rất vui được gặp cậu, Michael.

Michael: Rất vui được gặp cậu. Cậu đến từ nước nào vậy, Nana?

Nana: Tớ là người Trung Quốc.

2. Hội thoại số 2

마이클: 여러분, 만나서 반갑습니다. 저는 마이클입니다.

켈리: 안녕하세요? 마이클 씨는 미국 사람입니까?

마이클: 아니요, 저는 미국 사람이 아닙니다. 영국 사람입니다.

켈리: 아, 네. 직업은 무엇입니까?

마이클: 기자입니다.

Bài dịch:

Michael: Rất vui được gặp bạn. Tên tôi là michael.

Kelly: Xin chào. Michael, bạn là người Mỹ phải không?

Michael: Không, tôi không phải người Mỹ. Tôi đến từ nước Anh.

Kelly: Ồ, vâng. Bạn làm nghề gì vậy?

Michael: Tôi là phóng viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài đăng gần đây

Danh mục

Mạng xã hội

Tag