Bạn cần tư vấn khóa học? Liên hệ ngay

tienghanthaytu2020@gmail.com

Bạn cần tư vấn khóa học? Liên hệ ngay

tienghanthaytu2020@gmail.com

1900 4403

Tham gia ngay các khóa học của chúng tôi

Bài 1 cao cấp: A형 성격과 B형 성격 – Tính cách loại A và tính cách loại B

Bài 1 cao cấp: A형 성격과 B형 성격 – Tính cách loại A và tính cách loại B

Hội thoại:

 

사람의 성격은 여러 가지 기준으로 나눌 수 있다. 그 가운데 스트레스에 관한 연구 결과를 활용하여 나눈 성격 유형으로 A형과 B형이 있다. A형과 B형 성격은 서로 뚜렷하게 구분되는 특징이 있다. 사람들은 보통 두 가지 성격을 부분적으로 다 갖고 있는데, 어느 쪽 특징을 더 많이 갖고 있느냐에 따라 A형 성격에 속하기도 하고 B형 성격에 속하기도 한다. 

Tính cách của một người có thể được chia theo nhiều tiêu chí. Trong số đó, có hai loại tính cách chính gọi là loại A và loại B được chia theo kết quả nghiên cứu liên quan đến stress. Hai loại tính cách này sẽ có những đặc điểm riêng biệt. Thông thường, mọi người sẽ mang những đặc điểm của cả hai loại tính cách trên và tùy thuộc vào đặc điểm nào nhiều hơn, họ có thể thuộc tính cách loại A hoặc tính cách loại B.

 

A형 성격은 일을 중요하게 여기는 성취 지향형으로 사회적으로 성공할 가능성이 높다. 그러나 성격이 급하고 경쟁심이 강해서 화를 잘 내고 스트레스에 민감하다. 따라서 스트레스 때문에 생기는 각종 질병에 걸리거나 일중독이 될 위험이 높은 성격이다. 

Người thuộc tính cách loại A là người hướng tới thành tích, coi trọng công việc và có khả năng thành công về mặt xã hội. Tuy nhiên, do bản tính thiếu kiên nhẫn và thích cạnh tranh nên họ dễ nổi giận và nhạy cảm hơn với căng thẳng. Vì vậy, họ có nguy cơ cao mắc các bệnh khác nhau do căng thẳng hoặc trở thành người nghiện công việc.

 

이와는 달리 B성격은 느긋하고 여유가 있으며 주변 사람들과 조화를 이루는 것을 가장 중요하게 생각하는 인간관계 지향형이다. 관대하고 참을성이 많아 쉽게 흥분하지 않는 편이다. 그래서 스트레스를 덜 받고 건강을 해치지도 않는다. 그러나 매사에 소극적이고 행동이 느리다는 소리를 주변에서 많이 듣는다. 

Ngược lại, người thuộc tính cách loại B là người dễ tính và thoải mái, họ hướng đến các mối quan hệ và coi trọng nhất việc hòa hợp với những người xung quanh. Họ hào phóng, kiên nhẫn và không dễ bị kích động. Vì vậy, họ cảm thấy ít bị căng thẳng hơn và sức khỏe không bị gây hại. Tuy nhiên, mọi người xung quanh nói rằng người thuộc nhóm tính cách này thường thụ động và chậm chạp trong những công việc họ làm.

 

A형과 B형 성격은 여러 면에서 차이가 난다. 예를 들어서 A형은 B형에 비해 스트레스를 일으키는 요인을 더 많이 갖고 있다. A형은 스스로 목표를 높이 정하고 실패를 참지 못하기 때문에 모든 것을 완벽하게 처리하고 마음에 들지 않는 것은 받아들이지 않는다. 그래서 때로는 까다롭다는 인상을 준다. 또한 밤을 새우는 한이 있어도 목표로 정 한 것은 반드시 해내고 빈틈없이 많은 것을 하려고 한다. 그 결과 A형 성격은 심장병, 위장병, 디스크 등의 병을 앓을 확률이 B형 성격에 비해 두 배 이상 높다. 

Tính cách loại A và loại B khác nhau về nhiều mặt. Ví dụ, người có tính cách loại A sẽ có nhiều yếu tố gây căng thẳng hơn người thuộc tính cách loại B. Người loại A đặt ra mục tiêu cao cho bản thân và không thể chịu đựng được việc thất bại nên họ làm mọi việc một cách hoàn hảo và không chấp nhận bất cứ điều gì họ không ưng ý. Vì thế, đôi khi nó tạo ra cảm giác rằng họ là người khó tính, kén chọn. Ngoài ra, dù phải thức cả đêm nhưng họ nhất định sẽ hoàn thành được những gì mình đặt ra và cố gắng làm nhiều việc nhất có thể. Kết quả là, những người thuộc tính cách loại A sẽ có nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim, bệnh đường tiêu hóa và thoát vị đĩa đệm cao hơn gấp đôi so với những người thuộc loại B.

 

성격은 유전적 요인과 성장 환경 등에 의해 결정되고 쉽게 고칠 수 없는 것이지만 자신의 성격이 A형이라고 여기면 건강을 위해서 성격을 바꾸려는 노력이 필요하다. 누구도 완벽할 수 없다는 사실을 받아들이고 계획을 무리하게 세우지 않는다면 매사에 좀 더 여유를 가질 수 있을 것이다.

Tính cách được quyết định bởi yếu tố di truyền và môi trường phát triển, nó không thể dễ dàng thay đổi, nhưng nếu tính cách của bạn thuộc loại A, bạn nên cố gắng thay đổi tính cách của mình để có sức khỏe tốt hơn. Nếu bạn chấp nhận sự thật rằng không ai là hoàn hảo và có thể lập kế hoạch quá kỹ lưỡng, bạn sẽ thoải mái hơn trong mọi việc bạn làm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài đăng gần đây

Danh mục

Mạng xã hội

Tag