Bạn cần tư vấn khóa học? Liên hệ ngay

tienghanthaytu2020@gmail.com

Bạn cần tư vấn khóa học? Liên hệ ngay

tienghanthaytu2020@gmail.com

1900 4403

Tham gia ngay các khóa học của chúng tôi

Luyện tập dạng bài tìm tâm trạng, cảm xúc của nhân vật ( câu 23, 42 )

Luyện tập dạng bài tìm tâm trạng, cảm xúc của nhân vật ( câu 23, 42 )

Luyện tập dạng tìm tâm trạng, cảm xúc của nhân vật ( câu 23, 42 )

Các bạn ấn đường link dưới đây để làm bài nhé

Câu 23

Câu 42

Tham khảo LIST 100 TỪ VỰNG VỀ TÂM TRẠNG, CẢM XÚC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài đăng gần đây

Danh mục

Mạng xã hội

Tag

chinh phục topik cùng tiếng hàn thầy tư

Nhận lộ trình học bài bản, chi tiết đến từng buổi học.

Bài kiểm tra đầu vào miễn phí, tư vấn lựa chọn chương trình đào tạo phù hợp

Nhận lộ trình tư vấn Du Học Hàn Quốc 2024 mới nhất