Bạn cần tư vấn khóa học? Liên hệ ngay

tienghanthaytu2020@gmail.com

Bạn cần tư vấn khóa học? Liên hệ ngay

tienghanthaytu2020@gmail.com

1900 4403

Tham gia ngay các khóa học của chúng tôi

Luyện tập dạng bài tìm tâm trạng, cảm xúc của nhân vật ( câu 23, 42 )

Luyện tập dạng bài tìm tâm trạng, cảm xúc của nhân vật ( câu 23, 42 )

Luyện tập dạng tìm tâm trạng, cảm xúc của nhân vật ( câu 23, 42 )

Các bạn ấn đường link dưới đây để làm bài nhé

Câu 23

Câu 42

Tham khảo LIST 100 TỪ VỰNG VỀ TÂM TRẠNG, CẢM XÚC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài đăng gần đây

Danh mục

Mạng xã hội

Tag