Bạn cần tư vấn khóa học? Liên hệ ngay

tienghanthaytu2020@gmail.com

Bạn cần tư vấn khóa học? Liên hệ ngay

tienghanthaytu2020@gmail.com

1900 4403

Tham gia ngay các khóa học của chúng tôi

CÁCH DÙNG CẤU TRÚC -(으)므로

CÁCH DÙNG CẤU TRÚC -(으)므로

 

2 thoughts on “CÁCH DÙNG CẤU TRÚC -(으)므로

  1. Pingback: 으 므로 Grammar | [한국어 문법] A/V-으므로 답을 믿으세요 - kk.taphoamini.com

  2. Pingback: 으 므로 Grammar | [Korean/Coreano] -으므로 Becuase Of (Vs.-아서/어서) Grammar 모든 답변

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài đăng gần đây

Danh mục

Mạng xã hội

Tag