Hoàng Diệu Thúy

Chứng chỉ giáo viên song ngữ Hàn- Việt được trụ sở khoa học và hiệp hội xúc tiến học thuật quốc tế MBPA cấp Chứng chỉ thông dịch Hàn- Việt Cấp 3