LUYỆN THI TOPIK II ONLINE - Ngày 13/06/2023

Nguyễn Văn Tư
0 đánh giá 0 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Hoàn thiện, hệ thống hóa kiến thức nền tảng vững chắc (nâng cao vốn từ vựng, ngữ pháp, phương pháp luyện Nghe, đọc, viết).
 • Có hệ thống bài tập, đề thi thử online trên website tienghanthaytu.com.
 • Đạt điểm số cao trong bài thi.
 • Tỷ kệ đỗ TOPIK lên đến 90%.
 • Đạt được luôn mục tiêu TOPIK II chỉ với 1 lần ôn luyện, 1 lần thi
 • Được test năng lực giữa và cuối khóa để theo sát sự tiến bộ trong khóa học

Giới thiệu khóa học

KHÓA LUYỆN THI TOPIK II ONLINE ĐƯỢC GIẢNG DẠY TRỰC TIẾP BỞI THẦY TƯ:

Hình thức học: Online.
Giáo trình giảng dạy TOPIK II chuyên sâu do chính Thầy Tư biên soạn:
- Giáo trình phương pháp học từ vựng Tiếng Hàn qua âm Hán.
- Cẩm nang Luyện thi TOPIK II 듣기+ 어휘.
- Cẩm nang Luyện thi TOPIK II 읽기 + 문법.
- Cẩm nang Luyện thi TOPIK II 쓰기.
- Chiến lược làm câu 54 trong kỳ thi TOPIK II
 
  Lịch học: 20h30 - 22h00 (VNT), thứ 3/5/7 hàng tuần
  Thời lượng: 68 buổi/ 5 tháng.
  Yêu cầu đầu vào: Học viên đã học xong bài 10 trình độ trung cấp 1.
  Lộ trình giảng dạy: Từ TOPIK cấp 3 đến cấp 6.

Nội dung khóa học

 • Buổi 1: Hướng dẫn Phương pháp học Từ vựng tiếng Hàn qua âm Hán - Không có BT trên Website
 • Buổi 2: Cách dùng trợ từ 이/가 ( trang số 2 giáo trình Viết) - Không có bài tập trên Website
 • Buổi 3: Nghe Dạng 1: Chọn bức tranh đúng trang 7 + Giới thiệu Ngữ pháp trong môn Đọc. - LUYỆN NGHE DẠNG 1
 • Buổi 4: Buổi 2 môn Viết: Chữa 어휘 활용 연습 1 (Bài tập 1,2) Giáo trình âm Hán trang 200 + Cách dùng Trợ từ 은/는
 • Buổi 5: Buổi 2 môn Đọc: Chữa Đề số 1 Dạng 3 Giáo trình âm Hán trang 240 + Chữa 1 câu trắc nghiệm số 1 Dạng 4 Giáo trình âm Hán trang 250 + Học kiến thức về Nội động từ và Ngoại động từ
 • Buổi 6: "Buổi 2 môn Nghe: Chữa Đề kiểm tra Từ vựng số 1 (Bài tập 1,2) Giáo trình âm Hán trang 275 + Nghe Dạng 2: Chọn lời nói tiếp theo - LUYỆN NGHE DẠNG 2
 • Buổi 7: Buổi 3 môn Viết: Chữa 어휘 활용 연습 1 (Bài tập 3) Giáo trình âm Hán trang 201 + Sự khác biệt giữa 이/가 và 은/는
 • Buổi 8: Buổi 3 môn Đọc: Chữa Đề số 2 Dạng 3 Giáo trình âm Hán trang 241 + Chữa câu trắc nghiệm số 2 Dạng 4 Giáo trình âm Hán trang 250 + Hướng dẫn Phương pháp dịch trong tiếng Hàn + Hướng dẫn dịch Đề đọc trung cấp số 1 trang 204 - LUYỆN ĐỌC DẠNG 1
 • Bài 9: Buổi 3 môn Nghe: Chữa Đề kiểm tra Từ vựng số 1 (Bài tập 3,4) Giáo trình âm Hán trang 277 + Nghe Dạng 3: Chọn hành động tiếp theo
 • Buổi 10: Buổi 4 môn Viết: Chữa Đề Từ vựng số 2 (bài 1,2) trang 202 giáo trình âm Hán + Cách dùng trợ từ 을/를, 에, 에서
 • Buổi 11: Buổi 4 môn Đọc: Chữa Đề Từ vựng số 3 trang 242 + Chữa câu trắc nghiệm số 3 trang 250 sách âm Hán + Chữa 5 câu Ngữ pháp từ 6-10 trang 49 Giáo trình Đọc + Hướng dẫn Dịch Đề trung cấp số 1 câu số 5-7, LUYỆN ĐỌC DẠNG 2
 • Buổi 12: Buổi 4 môn Nghe: Chữa Đề kiểm tra Từ vựng số 2 (Bài tập 1,2) Giáo trình âm Hán trang 278 + Nghe Dạng 4: Chọn lời nói tiếp theo. LUYỆN NGHE DẠNG 4
 • Buổi 13: Buổi 5 môn Viết: Chữa 어휘 활용 연습 2 (Bài tập 3) Giáo trình âm Hán trang 203 + Cách dùng trợ từ 에, 에서, 에게, 으로
 • Buổi 14: Buổi 5 môn Đọc: Chữa Đề số 4 Dạng 3 Giáo trình âm Hán trang 243 + Chữa câu trắc nghiệm số 4 Dạng 4 Giáo trình âm Hán trang 250 + Chữa 5 câu ngữ pháp từ 11-15 + ·Hướng dẫn dịch Đề đọc trung cấp số 1 trang 204. LUYỆN ĐỌC DẠNG 3
 • Buổi 15: Buổi 5 môn Nghe: Chữa Đề kiểm tra Từ vựng số 2 (Bài tập 3,4) Giáo trình âm Hán trang 280 + Nghe Dạng 4: Chọn lời nói tiếp theo (Buổi 2)· LUYỆN NGHE DẠNG 5
 • Buổi 16: Buổi 6 môn Viết: Chữa 어휘 활용 연습 3 (Bài tập 1,2) Giáo trình âm Hán trang 204 + Cách dùng trợ từ 에서, 에게, 으로
 • Buổi 17: Buổi 6 môn Đọc: Buổi 6 môn Đọc: Chữa câu trắc nghiệm số 5,6 trang 250 sách âm Hán + Chữa 10 câu Ngữ pháp từ 21-30 trang 49 Giáo trình Đọc + Hướng dẫn Dịch Đề trung cấp số 1 câu số 13-18. LUYỆN ĐỌC DẠNG 4
 • Buổi 18: Buổi 6 môn Nghe: Chữa Đề kiểm tra Từ vựng số 3 (Bài tập 1,2) Giáo trình âm Hán trang 281 + Nghe Dạng 5: Chọn câu trọng tâm (Buổi 1)· LUYỆN NGHE DẠNG 6
 • Buổi 19: Buổi 7 môn Viết: Chữa 어휘 활용 연습 3 (Bài tập 3) Giáo trình âm Hán trang 205 + Cách dùng trợ từ 와/과, 의, 도, 만
 • Buổi 20: Buổi 7 môn Đọc: Chữa câu trắc nghiệm số 7,8,9 Dạng 4 Giáo trình âm Hán trang 250 + Chữa 10 câu ngữ pháp từ 31-40 + ·Hướng dẫn dịch Đề đọc trung cấp số 1 trang 204. LUYỆN ĐỌC DẠNG 5
 • Buổi 21: Buổi 7 môn Nghe: Chữa Đề kiểm tra Từ vựng số 3 (Bài tập 3,4) Giáo trình âm Hán trang 283 + Nghe Dạng 5: Chọn câu trọng tâm (Buổi 2)· LUYỆN NGHE DẠNG 7
 • Buổi 22: Buổi 8 môn Viết: Chữa 어휘 활용 연습 4 (Bài tập 1,2) Giáo trình âm Hán trang 206 + Luyện tập tổng hợp phần trợ từ
 • Buổi 23: Buổi 8 môn Đọc: Chữa câu trắc nghiệm số 10,11,12 Dạng 4 Giáo trình âm Hán trang 250 + Chữa 10 câu ngữ pháp từ 41-50 + ·Hướng dẫn dịch Đề đọc trung cấp số 1 trang 204. LUYỆN ĐỌC DẠNG 6
 • Buổi 24: Buổi 8 môn Nghe: Chữa Đề kiểm tra Từ vựng số 4 (Bài tập 3,4) Giáo trình âm Hán + Nghe câu 21,22,23,24· LUYỆN NGHE DẠNG 8
 • Buổi 25: Buổi 9 môn Viết: Chữa 어휘 활용 연습 4 (Bài tập 3) Giáo trình âm Hán trang 207 + Dùng đúng thể văn viết + Dùng đúng thì
 • Buổi 26: Buổi 10 môn Viết: Dùng đúng bị động
 • Buổi 27: Buổi 11 môn Viết: Dùng đúng bị động (Buổi 2) + Dùng đúng sai khiến (Buổi 1)
 • Buổi 28: Buổi 9 môn Đọc: Chữa câu trắc nghiệm số 13-20 Dạng 4 Giáo trình âm Hán trang 250 + Chữa 10 câu ngữ pháp từ 51-60 + ·Hướng dẫn dịch Đề đọc trung cấp số 2. LUYỆN ĐỌC DẠNG 7
 • Buổi 29: Buổi 9 môn Nghe: Chữa Đề kiểm tra Từ vựng số 5 (Bài tập 3,4) Giáo trình âm Hán + Nghe câu 25,26,27,28· LUYỆN NGHE DẠNG 9
 • Buổi 30: Buổi 12 môn Viết: Dùng đúng sai khiến (Buổi 2)
 • Buổi 31: Buổi 13 môn Viết: Dùng đúng hô ứng (Buổi 1)
 • Buổi 32: Buổi 10 môn Nghe + Đọc: Chữa Đề nghe số 1 bộ đề 50 câu từ câu 21-32 + Chữa 10 câu ngữ pháp từ 61-70 + Hướng dẫn Đọc báo chí (Buổi 1)· LUYỆN NGHE DẠNG 10
 • Buổi 33: Buổi 14 môn Viết: Dùng đúng hô ứng (Buổi 2)

Thông tin giảng viên

Nguyễn Văn Tư
4631 học viên 3 khóa học
- Thầy Tư

Nguyễn Văn Tư

Giảng viên Nguyễn Văn Tư hiện đang được biết đến là một trong những giáo viên dạy Topik hàng đầu Việt Nam với thương hiệu “Tiêng Hàn Thầy Tư”.

Thầy đã theo học tại 3 trường đại học: Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học quốc gia Hà Nội với chuyên ngành ngôn ngữ Anh; Đại học Hà Nội với ngôn ngữ Hàn; Trường Đại học Mở Hà Nội với chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh CÙNG hơn 5 NĂM KINH NGHIỆM chuyên luyện thi Topik.

Thầy cũng là tác giả của nhiều cuốn sách học tiếng Hàn như:
–  Bộ Cẩm nang luyện thi Topik: 5 cuốn (dành riêng cho học viên luyện thi Topik tại trung tâm)
–  Giáo trình phương pháp luyện dịch thuật: 2 cuốn (Hàn Việt và Việt Hàn)
–  Giáo trình: Tiếng Hàn chuyên ngành quản lý nhân sự
– Giáo trình: Tiếng Hàn chuyên ngành hợp đồng kinh doanh, thư tín thương mại
Hiện Thầy đã và đang có hàng nghìn học viên đang theo học.

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

LUYỆN THI TOPIK II ONLINE - 06/03/2023
Nguyễn Văn Tư
(0) 168 học viên
6.600.000đ
LỚP ONLINE 246 (18H55-20H25) KHAI GIẢNG NGÀY 12/09/2022
Nguyễn Văn Tư
(0) 122 học viên
6.600.000đ
6.600.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 0 phút
Giáo trình: 33 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC