LỚP ONLINE 246 (18H55-20H25) KHAI GIẢNG NGÀY 12/09/2022

Nguyễn Văn Tư
0 đánh giá 122 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Hoàn thiện, hệ thống hóa kiến thức nền tảng vững chắc (nâng cao vốn từ vựng, ngữ pháp, phương pháp luyện Nghe, đọc, viết).
 • Có hệ thống bài tập, đề thi thử online trên website tienghanthaytu.com.
 • Đạt điểm số cao trong bài thi.
 • Tỷ kệ đỗ TOPIK lên đến 90%.
 • Đạt được luôn mục tiêu TOPIK II chỉ với 1 lần ôn luyện, 1 lần thi
 • Được test năng lực giữa và cuối khóa để theo sát sự tiến bộ trong khóa học

Giới thiệu khóa học

KHÓA LUYỆN THI TOPIK II ONLINE ĐƯỢC GIẢNG DẠY TRỰC TIẾP BỞI THẦY TƯ:

Hình thức học: Online.
Giáo trình giảng dạy TOPIK II chuyên sâu do chính Thầy Tư biên soạn:
- Giáo trình phương pháp học từ vựng Tiếng Hàn qua âm Hán.
- Cẩm nang Luyện thi TOPIK II 듣기+ 어휘.
- Cẩm nang Luyện thi TOPIK II 읽기 + 문법.
- Cẩm nang Luyện thi TOPIK II 쓰기.
- Chiến lược làm câu 54 trong kỳ thi TOPIK II
 
  Lịch học: 18h55 - 20h25 (VNT), thứ 3/5/7 hàng tuần
  Thời lượng: 68 buổi/ 5 tháng.
  Yêu cầu đầu vào: Học viên đã học xong bài 10 trình độ trung cấp 1.
  Lộ trình giảng dạy: Từ TOPIK cấp 3 đến cấp 6.

Nội dung khóa học

 • Môn Nghe
 • Môn Đọc
 • Bài Nghe
 • Bài Đọc
 • Buổi 1: Hướng dẫn Phương pháp học Từ vựng tiếng Hàn qua âm Hán - Không có BT trên Website
 • Buổi 2: Cách dùng trợ từ 이/가 ( trang số 2 giáo trình Viết) - Không có BT trên Website
 • Buổi 3: Nghe Dạng 1: Chọn bức tranh đúng trang 7 + Giới thiệu Ngữ pháp trong môn Đọc. - LUYỆN NGHE DẠNG 1
 • Buổi 4: Chữa 어휘 활용 연습 1 (Bài tập 1,2) Giáo trình âm Hán trang 200 + Cách dùng Trợ từ 은/는 + Sự khác biệt giữa 이/가 và 은/는 - Không có BT trên Website
 • Buổi 5: Buổi 2 môn Đọc: Chữa Đề số 1 Dạng 3 Giáo trình âm Hán trang 240 + Chữa 2 câu trắc nghiệm số 1-2 Dạng 4 Giáo trình âm Hán trang 250 + Học kiến thức về Nội động từ và Ngoại động từ - Không có BT trên Website
 • Buổi 6: Buổi 2 môn Nghe: Chữa Đề kiểm tra Từ vựng số 1 (Bài tập 1,2) Giáo trình âm Hán trang 275 + Nghe Dạng 2: Chọn lời nói tiếp theo - LUYỆN NGHE DẠNG 2
 • Buổi 7: Chữa 어휘 활용 연습 1 (Bài tập 3) Giáo trình âm Hán trang 201 + Sự khác biệt giữa 이/가 và 은/는 - Không có BT trên Website
 • Buổi 8: Chữa Đề số 2 Dạng 3 Giáo trình âm Hán trang 241 + Chữa 2 câu trắc nghiệm 3,4 Dạng 4 Giáo trình âm Hán trang 250 + Hướng dẫn phương pháp dịch trong tiếng Hàn + Dịch Đề đọc số 1 câu 4 - LUYỆN ĐỌC DẠNG 1
 • Buổi 9: Chữa Đề kiểm tra Từ vựng số 1 (Bài tập 3,4) Giáo trình âm Hán trang 277 + Nghe Dạng 3: Chọn hành động tiếp theo - LUYỆN NGHE DẠNG 3
 • Buổi 10: Chữa 어휘 활용 연습 2 (Bài tập 1,2) Giáo trình âm Hán trang 202 + Cách dùng trợ từ 에, 에서, 에게, 으로 - Không có BT trên Website
 • Buổi 11: Chữa Đề số 3 Dạng 3 Giáo trình âm Hán trang 242 + Chữa 2 câu trắc nghiệm số 4,5 Dạng 4 Giáo trình âm Hán trang 250 + Chữa 5 câu ngữ pháp từ 6-10 giáo trình Đọc+ Dịch đề đọc số 1 trang 103 - LUYỆN ĐỌC DẠNG 2
 • Buổi 12: Chữa Đề kiểm tra Từ vựng số 2 (Bài tập 1,2) Giáo trình âm Hán trang 278 + Nghe Dạng 4: Chọn nội dung giống với bài nghe - LUYỆN NGHE DẠNG 4
 • Buổi 13: Chữa 어휘 활용 연습 2 (Bài tập 3) Giáo trình âm Hán trang 203 + Cách dùng trợ từ 와/과, 의, 도, 만 - Không có BT trên Website
 • Buổi 14: Chữa Đề số 4 Dạng 3 Giáo trình âm Hán trang 243 + Chữa 2 câu trắc nghiệm số 5,6 Dạng 4 Giáo trình âm Hán trang 250 + Chữa 5 câu ngữ pháp từ 11-15 giáo trình Đọc+ Dịch đề đọc số 1 trang 103 - LUYỆN ĐỌC DẠNG 3
 • Buổi 15: Chữa Đề kiểm tra Từ vựng số 2 (Bài tập 3,4) Giáo trình âm Hán trang 280 + Nghe Dạng 4: Chọn nội dung giống với bài nghe (Buổi 2) - LUYỆN NGHE DẠNG 5
 • Buổi 16: Chữa 어휘 활용 연습 3 (Bài tập 1,2) Giáo trình âm Hán trang 203 + Cách dùng trợ từ 도, 만 + Luyện tập tổng hợp phần trợ từ - Không có BT trên Website
 • Buổi 17: Chữa 4 câu trắc nghiệm từ 6-9 Dạng 4 Giáo trình âm Hán trang 250 + Chữa 10 câu ngữ pháp từ 16-25 giáo trình Đọc+ Dịch đề đọc số 1 trang 103 - LUYỆN ĐỌC DẠNG 4
 • Buổi 18: Chữa Đề kiểm tra Từ vựng số 3 (Bài tập 1,2) Giáo trình âm Hán trang 280 + Nghe Dạng 5: Chọn suy nghĩ trọng tâm - LUYỆN NGHE DẠNG 5
 • Buổi 19" Buổi 7 môn Viết: Chữa 어휘 활용 연습 3 (Bài tập 3 ) Giáo trình âm Hán trang 205 + Luyện tập tổng hợp phần trợ từ + Dùng đúng thể văn viết - Không có BT trên Website
 • Buổi 20: Chữa 4 câu trắc nghiệm từ 9-12 Dạng 4 Giáo trình âm Hán trang 250 + Chữa 10 câu ngữ pháp từ 26-35 giáo trình Đọc+ Dịch đề đọc số 1 trang 103··- LUYỆN ĐỌC DẠNG 5
 • Buổi 21: Chữa Đề kiểm tra Từ vựng số 3 (Bài tập 3,4) Giáo trình âm Hán trang 282 + Nghe câu 21,22,23,24 - LUYỆN NGHE DẠNG 7
 • Buổi 22: Chữa 어휘 활용 연습 4 (Bài tập 1,2,3) Giáo trình âm Hán trang 205 + Dùng đúng thể văn viết + Dùng đúng thì - Không có BT trên Website
 • Buổi 23: Chữa 4 câu trắc nghiệm từ 13-16 Dạng 4 Giáo trình âm Hán trang 250 + Chữa 10 câu ngữ pháp từ 36-45 giáo trình Đọc+ Dịch đề đọc số 2 - LUYỆN ĐỌC DẠNG 6
 • Buổi 24: Chữa Đề kiểm tra Từ vựng số 4 (Bài tập 3,4) Giáo trình âm Hán + Nghe câu 25,26,27,28 - LUYỆN NGHE DẠNG 8
 • Buổi 25: Dùng đúng thể bị động - không có BT trên website
 • Buổi 26: Dùng đúng thể sai khiến - không có BT trên website
 • Buổi 27: Nghe Đề số 1 bộ đề 50 câu từ câu 21-32 + Chữa 15 câu Ngữ pháp từ câu 46-60 + Hướng dẫn dịch nốt Đề đọc số 2 - LUYỆN NGHE DẠNG 9
 • LUYỆN ĐỌC DẠNG 7
 • Buổi 28: Buổi 11 môn Viết: Dùng đúng thể sai khiến (Buổi 2) + Dùng đúng hô ứng (Buổi 1) - Không có BT trên Website
 • Buổi 29: Buổi 12 môn Viết: Dùng đúng hô ứng (Buổi 2) - Không có BT trên Website
 • Buổi 30: Buổi 10 môn Nghe + Đọc: Nghe Đề số 1 bộ đề 50 câu từ câu 33-40 + Chữa 10 câu Ngữ pháp từ câu 70-80 + Hướng dẫn dịch Đề số 1 bộ đề 59 câu từ câu 21-27 - LUYỆN NGHE DẠNG 10
 • LUYỆN ĐỌC DẠNG 8
 • Buổi 31+32: Dùng đúng hô ứng - không có BT trên Website
 • Buổi 33: Buổi 11 môn Nghe + Đọc: Nghe Đề số 2 bộ đề 50 câu từ câu 21-32 + Chữa 10 câu Ngữ pháp từ câu 71-80 + Hướng dẫn dịch Đề số 1 bộ đề 59 câu từ câu 28-34 - LUYỆN NGHE DẠNG 11
 • LUYỆN ĐỌC DẠNG 9
 • Buổi 34: Buổi 15 môn Viết: Dùng đúng cấu trúc kết nối giữa câu (Buổi 2)
 • Buổi 35: Buổi 16 môn Viết: Dùng đúng cấu trúc kết nối giữa câu (Buổi 3) + Dùng đúng danh từ hoá + Dùng đúng định ngữ
 • Buổi 36: Buổi 12 môn Nghe + Đọc: Nghe Đề số 2 bộ đề 50 câu từ câu 33-40 + Chữa 15 câu Ngữ pháp từ câu 86-100 + Hướng dẫn dịch Đề số 1 bộ đề 50 câu từ câu 35-41 + LUYỆN ĐỌC DẠNG 10
 • Buổi 37: Buổi 17 môn Viết: Dùng đúng định ngữ + Dạng bài câu 51 (Buổi 1) - không có BT trên website
 • Buổi 38: Buổi 18 môn Viết: Dạng bài câu 51 (Buổi 2) - không có BT trên website
 • Buổi 39: Dạng bài câu 51 ( Buổi 3 ) - Không có BT trên website
 • Buổi 40: Dạng bài câu 51 ( Buổi 4 )
 • Buổi 41: Buổi 13 môn Nghe + Đọc: Nghe Đề số 3 bộ đề 50 câu từ câu 21-32 + Hướng dẫn dịch Đề số 1 bộ đề 50 câu từ câu 42-43 + Đề 2 từ câu 21-28 + LUYỆN ĐỌC DẠNG 11
 • Buổi 42: Buổi 21 môn Viết: Dạng bài câu 51 ( Buổi 5) - Không có BT trên website
 • Buổi 43: Buổi 22 môn Viết: Dạng bài câu 52 ( Buổi 1 ) - Không có BT trên website
 • Buổi 44: Buổi 14 môn Nghe + Đọc: Nghe Đề số 3 bộ đề 50 câu từ câu 33-40 + Đề 2 từ câu 34-41 - Không có BT trên website
 • Buổi 45: Buổi 23 môn Viết: Dạng bài câu 52 ( Buổi 2) - Không có BT trên website
 • Buổi 46: Buổi 24 môn Viết: Dạng bài câu 52 ( Buổi 3) - Không có BT trên website
 • Buổi 47: Buổi 15 môn Nghe + Đọc: Nghe Đề số 4 bộ đề 50 câu từ câu 21-32 + Đề 3 từ câu 25-34 - Không có BT trên website

Thông tin giảng viên

Nguyễn Văn Tư
4318 học viên 7 khóa học
- Thầy Tư

Nguyễn Văn Tư

Giảng viên Nguyễn Văn Tư hiện đang được biết đến là một trong những giáo viên dạy Topik hàng đầu Việt Nam với thương hiệu “Tiêng Hàn Thầy Tư”.

Thầy đã theo học tại 3 trường đại học: Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học quốc gia Hà Nội với chuyên ngành ngôn ngữ Anh; Đại học Hà Nội với ngôn ngữ Hàn; Trường Đại học Mở Hà Nội với chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh CÙNG hơn 5 NĂM KINH NGHIỆM chuyên luyện thi Topik.

Thầy cũng là tác giả của nhiều cuốn sách học tiếng Hàn như:
–  Bộ Cẩm nang luyện thi Topik: 5 cuốn (dành riêng cho học viên luyện thi Topik tại trung tâm)
–  Giáo trình phương pháp luyện dịch thuật: 2 cuốn (Hàn Việt và Việt Hàn)
–  Giáo trình: Tiếng Hàn chuyên ngành quản lý nhân sự
– Giáo trình: Tiếng Hàn chuyên ngành hợp đồng kinh doanh, thư tín thương mại
Hiện Thầy đã và đang có hàng nghìn học viên đang theo học.

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

LUYỆN THI TOPIK II ONLINE - THÁNG 04/2023
Nguyễn Văn Tư
(0) 0 học viên 009
6.600.000đ
LUYỆN THI TOPIK II ONLINE - THÁNG 03/2023
Nguyễn Văn Tư
(0) 165 học viên 009
6.600.000đ
LUYỆN THI TOPIK II ONLINE - THÁNG 10/01/2023
Nguyễn Văn Tư
(0) 115 học viên 009
6.600.000đ
KHÓA HỌC LUYỆN THI TOPIK II ONLINE - 06/12/2022
Nguyễn Văn Tư
(1) 214 học viên 009
6.600.000đ
6.600.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng:
Giáo trình: 53 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC