LỚP ONLINE 357 (20H30-22H00) KHAI GIẢNG NGÀY 07/06/2022

Nguyễn Văn Tư
0 đánh giá 170 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Hoàn thiện, hệ thống hóa kiến thức nền tảng vững chắc (nâng cao vốn từ vựng, ngữ pháp, phương pháp luyện Nghe, đọc, viết).
 • Có hệ thống bài tập, đề thi thử online trên website tienghanthaytu.com.
 • Đạt điểm số cao trong bài thi.
 • Tỷ kệ đỗ TOPIK lên đến 90%.
 • Đạt được luôn mục tiêu TOPIK II chỉ với 1 lần ôn luyện, 1 lần thi
 • Được test năng lực giữa và cuối khóa để theo sát sự tiến bộ trong khóa học

Giới thiệu khóa học

KHÓA LUYỆN THI TOPIK II ONLINE ĐƯỢC GIẢNG DẠY TRỰC TIẾP BỞI THẦY TƯ:

Hình thức học: Online.
Giáo trình giảng dạy TOPIK II chuyên sâu do chính Thầy Tư biên soạn:
- Giáo trình phương pháp học từ vựng Tiếng Hàn qua âm Hán.
- Cẩm nang Luyện thi TOPIK II 듣기+ 어휘.
- Cẩm nang Luyện thi TOPIK II 읽기 + 문법.
- Cẩm nang Luyện thi TOPIK II 쓰기.
- Chiến lược làm câu 54 trong kỳ thi TOPIK II
 
  Lịch học: 20h30 - 22h00 (VNT), thứ 3/5/7 hàng tuần
  Thời lượng: 62 buổi/ 5 tháng.
  Yêu cầu đầu vào: Học viên đã học xong bài 10 trình độ trung cấp 1.
  Lộ trình giảng dạy: Từ TOPIK cấp 3 đến cấp 6.

Nội dung khóa học

 • Buổi 1: Hướng dẫn Phương pháp học Từ vựng tiếng Hàn qua âm Hán ( Chưa có bài tập trên Website, chỉ có bài tập trong giáo trình )
 • Buổi 2: Cách dùng Trợ từ 이/가 ( Chưa có bài tập trên Website, chỉ có bài tập trong giáo trình )
 • Buổi 3: Nghe Dạng 1 từ câu 1-3: Chọn bức tranh đúng + Hướng dẫn các dạng bài trong đề thi Đọc - LUYỆN NGHE DẠNG 1
 • Buổi 4: Chữa 어휘 활용 연습 01 (Bài tập 1,2) trang 200 sách âm Hán + Cách dùng trợ từ 은/는 + Sự khác biệt giữa 이/가 và 은/는 - Không có BT trên Website
 • Buổi 5: Nghe Dạng 2: Chọn câu nói tiếp theo từ câu 4-8 + Học lý thuyết về Nội động từ và Ngoại động tư - LUYỆN NGHE DẠNG 2
 • Buổi 6: Chữa 어휘 활용 연습 01 (Bài tập 3) trang 201 sách âm Hán + Sự khác biệt giữa 이/가 và 은/는 + Cách dùng trợ từ 을/를 - Không có BT trên Website
 • Buổi 7: Chữa Đề số 1 trang 240 + Chữa 2 câu trắc nghiệm từ 1-2 trang 250 sách âm Hán + Chữa 5 câu ngữ pháp từ 1-5 trang 49 Giáo trình Đọc + Hướng dẫn Phương pháp dịch trong tiếng Hàn - Không có BT trên Website
 • Buổi 8: Chữa Đề kiểm tra từ vựng số 1 (Bài tập 1,2) trang 275 sách âm Hán + Nghe Dạng 3: Chọn hành động tiếp theo - LUYỆN NGHE DẠNG 3
 • Buổi 9: Chữa 어휘 활용 연습 02 (Bài tập 1,2) trang 202 sách âm Hán + Cách dùng trợ từ 에, 에서. 에게, 으로 - Không có BT trên Website
 • Buổi 10: Chữa Đề số 2 trang 241 + Chữa 2 câu trắc nghiệm từ 3-4 trang 250 sách âm Hán + Chữa 5 câu ngữ pháp từ 6-10 trang 49 Giáo trình Đọc + Hướng dẫn Dịch đề đọc số 1 trang 103 - LUYỆN ĐỌC DẠNG 1
 • Buổi 11: Chữa Đề kiểm tra từ vựng số 1 (Bài tập 3,4) trang 275 sách âm Hán + Nghe Dạng 4: Chọn lời nói tiếp theo từ câu 13-16 - LUYỆN NGHE DẠNG 4
 • Buổi 12: Chữa 어휘 활용 연습 02 (Bài tập 3) trang 203 sách âm Hán + Cách dùng trợ từ 으로, 와/과, 의 - Không có BT trên Website
 • Buổi 13: Chữa Đề số 3 trang 242 + Chữa 2 câu trắc nghiệm từ 5,6 trang 250 sách âm Hán + Chữa 5 câu ngữ pháp từ 11-15 trang 49 Giáo trình Đọc + Hướng dẫn Dịch đề đọc số 1 trang 103 - LUYỆN ĐỌC DẠNG 2
 • Buổi 14: Chữa Đề kiểm tra từ vựng số 2 (Bài tập 1,2) trang 278 sách âm Hán + Nghe Dạng 4: Chọn lời nói tiếp theo từ câu 13-16 - Không có BT trên Website
 • Buổi 15: Chữa 어휘 활용 연습 03 (Bài tập 1,2) trang 204 sách âm Hán + Cách dùng trợ từ 도/만 + Luyện tập tổng hợp phần trợ từ - Không có BT trên Website
 • Buổi 16: Chữa Đề số 4 trang 243 + Chữa 2 câu trắc nghiệm từ 7-8 trang 250 sách âm Hán + Chữa 5 câu ngữ pháp từ 16-20 trang 49 Giáo trình Đọc + Hướng dẫn Dịch đề đọc số 1 trang 103 - LUYỆN ĐỌC DẠNG 3
 • Bài 17: Chữa 어휘 활용 연습 03 (Bài tập 3) trang 205 sách âm Hán + Luyện tập tổng hợp phần trợ từ + Dùng đúng thể văn viết -Không có BT trên Website
 • Buổi 18: Chữa Đề kiểm tra từ vựng số 2 (Bài tập 3,4) trang 280 sách âm Hán + Nghe Dạng 5: Chọn suy nghĩ trọng tâm - LUYỆN NGHE DẠNG 5
 • Buổi 19: Chữa 4 câu trắc nghiệm từ 9-12 trang 250 sách âm Hán + Chữa 10 câu ngữ pháp từ 21-30 trang 49 Giáo trình Đọc + Hướng dẫn Dịch đề đọc số 1 trang 103 - LUYỆN ĐỌC DẠNG 4
 • Buổi 20: Chữa Đề kiểm tra từ vựng số 3 (Bài tập 1,2) trang 281 sách âm Hán + Nghe câu 21,22,23,24 - LUYỆN NGHE DẠNG 6
 • Buổi 21: Chữa 어휘 활용 연습 04 (Bài tập 1,2) trang 206 sách âm Hán + Dùng đúng thể văn viết + Dùng đúng thì - Không có BT trên Website
 • Buổi 22: Chữa 4 câu trắc nghiệm từ 14-18 trang 250 sách âm Hán + Chữa 10 câu ngữ pháp từ 31-40 trang 49 Giáo trình Đọc + Hướng dẫn Dịch đề đọc số 2 - LUYỆN ĐỌC DẠNG 5
 • Buổi 23: Chữa Đề kiểm tra từ vựng số 3 (Bài tập 3,4) trang 283 sách âm Hán + Nghe câu 25,26,27,28 - LUYỆN NGHE DẠNG 7
 • Buổi 24: Dùng đúng bị động - Không có BT trên Website
 • Buổi 25: Dùng đúng sai khiến - Không có BT trên Website
 • Buổi 26: Nghe Đề số 1 bộ đề 50 câu từ câu 21-32 + Chữa 10 ngữ pháp từ 41-50 + Hướng dẫn Dịch Đề đọc số 1 bộ đề 50 câu từ câu 21-27 - LUYỆN NGHE DẠNG 8
 • LUYỆN ĐỌC DẠNG 6
 • Buổi 27+ 28: Dùng đúng sai khiến + Dùng đúng hô ứng - Không có BT trên Website
 • Buổi 29: Nghe Đề số 1 bộ đề 50 câu từ câu 33-40 + Chữa 10 ngữ pháp từ 51-60 + Hướng dẫn Dịch Đề đọc số 1 bộ đề 50 câu từ câu 28-38 - LUYỆN NGHE DẠNG 9
 • LUYỆN ĐỌC DẠNG 7

Thông tin giảng viên

Nguyễn Văn Tư
3486 học viên 3 khóa học
- Thầy Tư

Nguyễn Văn Tư

Giảng viên Nguyễn Văn Tư hiện đang được biết đến là một trong những giáo viên dạy Topik hàng đầu Việt Nam với thương hiệu “Tiêng Hàn Thầy Tư”.

Thầy đã theo học tại 3 trường đại học: Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học quốc gia Hà Nội với chuyên ngành ngôn ngữ Anh; Đại học Hà Nội với ngôn ngữ Hàn; Trường Đại học Mở Hà Nội với chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh CÙNG hơn 5 NĂM KINH NGHIỆM chuyên luyện thi Topik.

Thầy cũng là tác giả của nhiều cuốn sách học tiếng Hàn như:
–  Bộ Cẩm nang luyện thi Topik: 5 cuốn (dành riêng cho học viên luyện thi Topik tại trung tâm)
–  Giáo trình phương pháp luyện dịch thuật: 2 cuốn (Hàn Việt và Việt Hàn)
–  Giáo trình: Tiếng Hàn chuyên ngành quản lý nhân sự
– Giáo trình: Tiếng Hàn chuyên ngành hợp đồng kinh doanh, thư tín thương mại
Hiện Thầy đã và đang có hàng nghìn học viên đang theo học.

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

LỚP ONLINE 357 (19H00-20H30) KHAI GIẢNG NGÀY 12/09/2022
Nguyễn Văn Tư
(0) 0 học viên
6.100.000đ
LỚP ONLINE 357 (19H00-20H30) KHAI GIẢNG NGÀY 26/07/2022
Nguyễn Văn Tư
(0) 144 học viên
6.100.000đ
7.100.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng:
Giáo trình: 30 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC