KHÓA HỌC LUYỆN THI TOPIK II ONLINE - 06/12/2022

Nguyễn Văn Tư
1 đánh giá 213 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Hoàn thiện, hệ thống hóa kiến thức nền tảng vững chắc (nâng cao vốn từ vựng, ngữ pháp, phương pháp luyện Nghe, đọc, viết).
 • Có hệ thống bài tập, đề thi thử online trên website tienghanthaytu.com.
 • Đạt điểm số cao trong bài thi.
 • Tỷ kệ đỗ TOPIK lên đến 90%.
 • Đạt được luôn mục tiêu TOPIK II chỉ với 1 lần ôn luyện, 1 lần thi
 • Được test năng lực giữa và cuối khóa để theo sát sự tiến bộ trong khóa học

Giới thiệu khóa học

KHÓA LUYỆN THI TOPIK II ONLINE ĐƯỢC GIẢNG DẠY TRỰC TIẾP BỞI THẦY TƯ:

Hình thức học: Online.
Giáo trình giảng dạy TOPIK II chuyên sâu do chính Thầy Tư biên soạn:
- Giáo trình phương pháp học từ vựng Tiếng Hàn qua âm Hán.
- Cẩm nang Luyện thi TOPIK II 듣기+ 어휘.
- Cẩm nang Luyện thi TOPIK II 읽기 + 문법.
- Cẩm nang Luyện thi TOPIK II 쓰기.
- Chiến lược làm câu 54 trong kỳ thi TOPIK II
 
  Lịch học: 20h30 - 22h00 (VNT), thứ 3/5/7 hàng tuần
  Thời lượng: 68 buổi/ 5 tháng.
  Yêu cầu đầu vào: Học viên đã học xong bài 10 trình độ trung cấp 1.
  Lộ trình giảng dạy: Từ TOPIK cấp 3 đến cấp 6.

Nội dung khóa học

 • Môn Nghe
 • Môn Đọc
 • Buổi 1: Hướng dẫn Phương pháp học Từ vựng tiếng Hàn qua âm Hán - Không có BT trên Website
 • Buổi 2: Cách dùng trợ từ 이/가 ( trang số 2 giáo trình Viết) - Không có bài tập trên Website
 • Buổi 3: Nghe Dạng 1: Chọn bức tranh đúng trang 7 + Giới thiệu Ngữ pháp trong môn Đọc - LUYỆN NGHE DẠNG 1
 • Buổi 4: Buổi 2 môn Viết: Chữa 어휘 활용 연습 1 (Bài tập 1,2) Giáo trình âm Hán trang 200 + Cách dùng Trợ từ 은/는 + Sự khác biệt giữa 이/가 và 은/는 - Không có BT trên Website
 • Buổi 5: Buổi 2 môn Đọc: Chữa Đề số 1 Dạng 3 Giáo trình âm Hán trang 240 + Chữa 2 câu trắc nghiệm số 1-2 Dạng 4 Giáo trình âm Hán trang 250 + Học kiến thức về Nội động từ và Ngoại động từ - Không có BT trên Website
 • Buổi 6: Buổi 2 môn Nghe: Chữa Đề kiểm tra Từ vựng số 1 (Bài tập 1,2) Giáo trình âm Hán trang 275 + Nghe Dạng 2: Chọn lời nói tiếp theo - LUYỆN NGHE DẠNG 2
 • Buổi 7: Buổi 3 môn Viết: Chữa 어휘 활용 연습 1 (Bài tập 3) Giáo trình âm Hán trang 201 + Sự khác biệt giữa 이/가 và 은/는 - Không có BT trên website
 • Buổi 8: Buổi 3 môn Đọc: Chữa Đề số 2 Dạng 3 Giáo trình âm Hán trang 241 + Chữa câu trắc nghiệm số 2 Dạng 4 Giáo trình âm Hán trang 250 + Hướng dẫn Phương pháp dịch trong tiếng Hàn - Không có BT trên Website
 • Buổi 9: Buổi 3 môn Nghe: Chữa Đề kiểm tra Từ vựng số 1 (Bài tập 3,4) Giáo trình âm Hán trang 277 + Nghe Dạng 3: Chọn hành động tiếp theo - LUYỆN NGHE DẠNG 3
 • Buổi 10: Buổi 4 môn Viết: Chữa 어휘 활용 연습 2 (Bài tập 1,2) Giáo trình âm Hán trang 202 + Trợ từ 을/를, 에, 에서 - Không có BT trên website
 • Buổi 11: Buổi 4 môn Đọc: Chữa Đề số 3 trang 242 + Chữa câu trắc nghiệm số 3 trang 250 sách âm Hán + Chữa 5 câu ngữ pháp từ 6-10 trang 49 Giáo trình Đọc + Hướng dẫn Dịch Đề đọc trung cấp số 1 trang 204 câu 4,5 - LUYỆN ĐỌC DẠNG 1
 • Buổi 12: Buổi 4 môn Nghe: Chữa Đề kiểm tra Từ vựng số 2 (Bài tập 1,2) Giáo trình âm Hán trang 278 + Nghe Dạng 4: Chọn lời nói tiếp theo - LUYỆN NGHE DẠNG 4
 • Buổi 13: Buổi 5 môn Viết: Chữa 어휘 활용 연습 2 (Bài tập 3) Giáo trình âm Hán trang 203 + Trợ từ 에서- Không có BT trên Website
 • Buổi 14: Buổi 5 môn Đọc: Chữa Đề số 4 trang 243 + Chữa câu trắc nghiệm số 4 trang 250 sách âm Hán + Chữa 5 câu ngữ pháp từ 11-15 trang 49 Giáo trình Đọc + Hướng dẫn Dịch Đề đọc trung cấp số 1 trang 204 câu 6-12 - LUYỆN ĐỌC DẠNG 2
 • Buổi 15: Buổi 5 môn Nghe: Chữa Đề kiểm tra Từ vựng số 2 (Bài tập 3,4) Giáo trình âm Hán trang 280 + Nghe Dạng 4: Chọn lời nói tiếp theo (Buổi 2) - LUYỆN NGHE DẠNG 4
 • Buổi 16: Buổi 6 môn Viết: Chữa 어휘 활용 연습 3 (Bài tập 1,2) Giáo trình âm Hán trang 204 + Trợ từ 에게, 으로, 와/과
 • Buổi 17: Buổi 6 môn Đọc: Chữa câu trắc nghiệm số 5,6,7 trang 250 sách âm Hán + Chữa 5 câu ngữ pháp từ 16-20 trang 49 Giáo trình Đọc + Hướng dẫn Dịch Đề đọc trung cấp số 1 trang 204 câu 10-15 - LUYỆN ĐỌC DẠNG 3
 • Buổi 18: Buổi 6 môn Nghe: Chữa Đề kiểm tra Từ vựng số 3 (Bài tập 1,2) Giáo trình âm Hán trang 281 + Nghe Dạng 5: Chọn suy nghĩ trọng tâm (Buổi 1) - LUYỆN NGHE DẠNG 5
 • Buổi 19: Buổi 7 môn Viết: Chữa 어휘 활용 연습 3 (Bài tập 3) Giáo trình âm Hán trang 205 + Trợ từ 의, 도, 만 + Luyện tập tổng hợp phần trợ từ - Không có BT trên Website
 • Buổi 20: Chữa câu trắc nghiệm số 7,8 trang 250 sách âm Hán + Chữa 5 câu ngữ pháp từ 21-25 trang 49 Giáo trình Đọc + Hướng dẫn Dịch Đề đọc trung cấp số 1 trang 204 câu 16-24 - LUYỆN ĐỌC DẠNG 4
 • Buổi 21: Buổi 7 môn Nghe: Chữa Đề kiểm tra Từ vựng số 3 (Bài tập 3,4) Giáo trình âm Hán trang 283 + Nghe Dạng 5: Chọn suy nghĩ trọng tâm (Buổi 2)
 • Buổi 22: Buổi 8 môn Viết: Chữa 어휘 활용 연습 4 (Bài tập 1,2) Giáo trình âm Hán trang 206 + Luyện tập tổng hợp phần trợ từ + Dùng đúng thể văn viết
 • Buổi 23: Buổi 8 môn Đọc: Chữa câu trắc nghiệm số 10,11,12 trang 250 sách âm Hán + Chữa 10 câu ngữ pháp từ 31-40 trang 49 Giáo trình Đọc + Hướng dẫn Dịch Đề đọc trung cấp số 1 trang 204 câu 25-30 - LUYỆN ĐỌC DẠNG 5
 • Buổi 24" Buổi 8 môn Nghe: Chữa Đề kiểm tra Từ vựng số 4 (Bài tập 3,4) Giáo trình âm Hán + Nghe câu 21,22,23,24 - LUYỆN NGHE DẠNG 6
 • Buổi 25: Buổi 9 môn Viết: Chữa 어휘 활용 연습 4 (Bài tập 3) Giáo trình âm Hán trang 207 + Dùng đúng thể văn viết + Dùng đúng thì
 • Buổi 26: Buổi 9 môn Đọc: Chữa câu trắc nghiệm số 14,15,16,17 trang 250 sách âm Hán + Chữa 10 câu ngữ pháp từ 41-50 trang 49 Giáo trình Đọc + Hướng dẫn Dịch Đề đọc trung cấp số 2 từ câu 16-24 - LUYỆN ĐỌC DẠNG 6
 • Buổi 27: Buổi 9 môn Nghe: Chữa Đề kiểm tra Từ vựng số 5 Giáo trình âm Hán + Nghe câu 25,26,27,28 - LUYỆN NGHE DẠNG 7
 • Bài 28+ 29: Dùng đúng thì + Dùng đúng bị động + Dùng đúng thể sai khiến
 • Buổi 30: Buổi 10 môn Nghe: Nghe Đề số 1 bộ đề 50 câu từ câu 21-32 + Chữa 10 câu ngữ pháp từ 51-60 + Hướng dẫn Dịch Đề đọc trung cấp số 2 từ câu 25-30 + Hướng dẫn dịch báo chí - LUYỆN ĐỌC DẠNG 7
 • LUYỆN NGHE DẠNG 8
 • Buổi 31: Dùng đúng thể sai khiến
 • Buổi 32: Dùng đúng hô ứng
 • Buổi 33: Buổi 11 môn Nghe: Nghe Đề số 1 bộ đề 50 câu từ câu 33-40 + Chữa 10 câu ngữ pháp từ 61-70 + Hướng dẫn dịch báo chí (Buổi 1) - LUYỆN ĐỌC DẠNG 8
 • LUYỆN NGHE DẠNG 9
 • Buổi 34+35: Dùng đúng hô ứng
 • Buổi 36: Buổi 12 môn Nghe: Nghe Đề số 2 bộ đề 50 câu từ câu 21-32 + Chữa 15 câu ngữ pháp từ 71-85 + Hướng dẫn dịch báo chí (Buổi 2) - LUYỆN ĐỌC DANG 9
 • LUYỆN NGHE DẠNG 10
 • Buổi 37+38: Dùng đúng hô ứng
 • Buổi 39: Buổi 13 môn Nghe: Nghe Đề số 2 bộ đề 50 câu từ câu 33-40 + Chữa 15 câu ngữ pháp từ 85-100 + Hướng dẫn dịch Đề đọc số 1 bộ đề 50 câu từ câu 21-27 - LUYỆN ĐỌC DẠNG 10
 • LUYỆN NGHE DẠNG 11
 • Buổi 40: Buổi 18 môn Viết: Dùng đúng cấu trúc kết nối (Buổi 2)
 • Buổi 41: Buổi 19 môn Viết: Dùng đúng danh từ hoá động, tính từ + Dùng đúng định ngữ và dạng trích dẫn
 • Buổi 42: Buổi 14 môn Nghe: Nghe Đề số 3 bộ đề 50 câu từ câu 21-32 + Hướng dẫn dịch Đề đọc số 1 bộ đề 50 câu từ câu 28-31, LUYỆN ĐỌC DẠNG 11

Thông tin giảng viên

Nguyễn Văn Tư
4318 học viên 7 khóa học
- Thầy Tư

Nguyễn Văn Tư

Giảng viên Nguyễn Văn Tư hiện đang được biết đến là một trong những giáo viên dạy Topik hàng đầu Việt Nam với thương hiệu “Tiêng Hàn Thầy Tư”.

Thầy đã theo học tại 3 trường đại học: Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học quốc gia Hà Nội với chuyên ngành ngôn ngữ Anh; Đại học Hà Nội với ngôn ngữ Hàn; Trường Đại học Mở Hà Nội với chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh CÙNG hơn 5 NĂM KINH NGHIỆM chuyên luyện thi Topik.

Thầy cũng là tác giả của nhiều cuốn sách học tiếng Hàn như:
–  Bộ Cẩm nang luyện thi Topik: 5 cuốn (dành riêng cho học viên luyện thi Topik tại trung tâm)
–  Giáo trình phương pháp luyện dịch thuật: 2 cuốn (Hàn Việt và Việt Hàn)
–  Giáo trình: Tiếng Hàn chuyên ngành quản lý nhân sự
– Giáo trình: Tiếng Hàn chuyên ngành hợp đồng kinh doanh, thư tín thương mại
Hiện Thầy đã và đang có hàng nghìn học viên đang theo học.

Học viên đánh giá

5
1 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

DIEU CHINH QUOC

Dễ hiểu, tài liệu đa dạng, đánh giá năng lực thực tế và có định hướng cho mỗi học viên Tuyệt vời

Khóa học liên quan

LUYỆN THI TOPIK II ONLINE - THÁNG 04/2023
Nguyễn Văn Tư
(0) 0 học viên 009
6.600.000đ
LUYỆN THI TOPIK II ONLINE - THÁNG 03/2023
Nguyễn Văn Tư
(0) 165 học viên 009
6.600.000đ
LUYỆN THI TOPIK II ONLINE - THÁNG 10/01/2023
Nguyễn Văn Tư
(0) 115 học viên 009
6.600.000đ
LỚP ONLINE 246 (18H55-20H25) KHAI GIẢNG NGÀY 12/09/2022
Nguyễn Văn Tư
(0) 122 học viên 009
6.600.000đ
6.600.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng:
Giáo trình: 45 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC