Bạn sẽ học được gì

  • Bạn sẽ biết cách ...
  • Bạn sẽ sở hữu ...
  • Bạn sẽ có được ...
  • Bạn sẽ trở thành ...

Giới thiệu khóa học

 c c d d

Nội dung khóa học

  • Bài kiểm tra
  • File Nghe
  • Đề bài

Thông tin giảng viên

Công Ty Cổ Phần Công nghệ - FEXI
206 học viên 2 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Thời lượng:
Giáo trình: 3 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC