CBT26/12 - Cô Ánh

Công Ty Cổ Phần Công nghệ - FEXI
0 đánh giá 27 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách ...
 • Bạn sẽ sở hữu ...
 • Bạn sẽ có được ...
 • Bạn sẽ trở thành ...

Giới thiệu khóa học

 • Bạn sẽ biết cách ...
 • Bạn sẽ sở hữu ...
 • Bạn sẽ có được ...
 • Bạn sẽ trở thành ...

Nội dung khóa học

 • Môn Nghe
 • Môn Viết
 • Môn Đọc
 • Môn Nghe
 • Môn Viết
 • Môn Đọc

Thông tin giảng viên

Công Ty Cổ Phần Công nghệ - FEXI
206 học viên 2 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

CBT0602 ONL - CÔ THU
Nguyễn Văn Tư
(0) 29 học viên 009
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 6 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC