Card image cap
CUỘC THI NÓI TIẾNG HÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ II

Một cuộc thi, một sân chơi giao lưu, một sự trải nghiệm cho các bạn yêu thích tiếng Hàn đã chính thức được phát động,…

Card image cap
KHẢ NĂNG ĐỒNG CẢM

Card image cap
THÍ NGHIỆM TRÊN ĐỘNG VẬT